Welkom bij Open Vld Brugge


Open Vld wenst 10 concrete aanpassingen voor een betere mobiliteit.Open Vld Brugge nam initiatief om de mobiliteitsproblemen en bekommernissen van de handelaars in de binnenstad in kaart te brengen. Wat volgt zijn 10 concrete aanpassingen en voorstellen, die bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem naar voor gedragen worden.

24 24 mei 2016
      Lees meer
Labels: Cultuur, Economie, Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Werk, Wonen

Opinie Mercedes Van Volcem: Stop het betonneren tegen 2050!De titel is eenvoudig, de werkelijkheid is complexer in het verlind Vlaanderen, door jaren...
Lees meer

Van Volcem: "Onverdoofd slachten? Ik hoop dat we nog deze legislatuur op een verbod kunnen komen."Onverdoofd slachten heeft geen nut, noch wetenschappelijk, noch religieus of culinair. In een...
Lees meerClub Brugge kampioen 2015-2016 Van Harte Proficiat.
Mercedes Van Volcem (Open Vld Brugge) houdt vinger aan de pols omtrent het integratiepact
Boetes voor wie wil zwemmen verkeerde signaal. Boetecultuur slecht voor kusttoerisme.
Van Volcem stelt voor een uur gratis parkeren onder Zand
Oppositie vraagt meer respect en verlaat gemeenteraadszitting
Meer berichtenBrugge groeit en telt voor het eerst sinds lang meer dan 118 000 inwonersUit cijfers die Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij de stad blijkt dat Brugge in 2016 voor het eerst sedert de jaren ’80 terug meer dan 118 000 inwoners telt. De stad telt jaar na jaar meer 65+ en 80+’ers. De vergrijzing staat in schril contrast met een daling van de -5 jarigen, de 5 tot 20 jarigen en de 20 tot 65-jarigen. “Het stadsbestuur moet meer aandacht besteden aan verjonging. Een goed evenwicht verhoogt de leefbaarheid van onze stad.” aldus Van Volcem.

15 15 mei 2016
      Lees meer
Labels: Economie, Wonen, Werk


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

ActiviteitenSerge Dejardin

Oostkamp

Mattias De Vuyst

Gent

Jente De Roust

Ardooie

Jean-Marie De Plancke

Sint-Andries (Brugge)

Bert Schelfhout

Deerlijk

Nieuws
Open Vld wenst 10 concrete aanpassingen voor een betere mobiliteit.
Opinie Mercedes Van Volcem: Stop het betonneren tegen 2050!
Van Volcem: "Onverdoofd slachten? Ik hoop dat we nog deze legislatuur op een verbod kunnen komen."
Brugge groeit en telt voor het eerst sinds lang meer dan 118 000 inwoners
Club Brugge kampioen 2015-2016 Van Harte Proficiat.